Condiţii Generale


Politică de confidențialitate

Ultima actualizare: 01.04.2020

I.      Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Speedwell și membrilor din Grupului Speedwell („Speedwell”), în calitate de operator de date. Datele de contact ale Speedwell și ale membrilor din Grupul Speedwell sunt disponibile aici.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul activităților prestate de Speedwell.

II.        Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client sau potențial client persoană fizică al Speedwell, acesta din urmă va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume şi prenume, telefon, adresă de e-mail, date de facturare, cont bancar, CNP, detalii din actele de identitate (de ex., serie și număr al CI / pașaport), precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în vederea încheierii unui contract cu Speedwell.  

II.2. Dacă sunteți reprezentant persoană fizică al unui client / potențial client persoană juridică al Speedwell, acesta din urmă va prelucra datele dumneavoastră, precum nume și prenume, telefon, adresă de e-mail, locul de muncă, poziția / funcția.  

II.3. Dacă sunteți reprezentant persoană fizică al unui partener contractual al Speedwell, acesta din urmă vă va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, telefon, adresă de e-mail, locul de muncă, poziția / funcția.

II.4.Dacă sunteți vizitator al www.speedwell.be (în continuare „Website-ul”), Speedwell va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Website-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul Formularului de contact (de ex., nume și prenume, adresă de e-mail, telefon), precum și date cu privire la comportamentul dumnevoastră pe Website. Pentru mai multe informații cu privire la tipurile de cookie-uri folosite pe Website, vă rugăm să accesați următorul link.

II.5. Dacă sunteți angajat al Speedwell, acesta din urmă va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal necesare pentru executarea relației de muncă, cum ar fi nume și prenume, adresă, telefon, adresă de e-mail, date bancare, locul de muncă, funcția / poziția, precum și orice alte date cu caracter personal ce reies din executarea relației de muncă.

II.6. Dacă aplicați pentru un job în cadrul Speedwell în calitate de candidat, Speedwell va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în acest context, cum ar fi nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, experință precum și orice alte date incluse în documentele pe care alegeți să le prezentați în această calitate.

III.      Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

III.1. Dacă sunteți client sau potențial client persoană fizică al Speedwell, acesta prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Speedwell, respectiv pentru încheierea și executarea contractului dintre dvs. și Speedwell, inclusiv cu privire la informarea dumneavoastră asupra obiectului contractului, predarea – primirea obiectului contractului, executarea obiectului contractului, etc., soluționarea cererilor și reclamațiilor în legătură cu obiectul contractului sau cu privire la alte aspecte ce țin de contractul încheiat cu Speedwell;

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Speedwell. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Speedwell.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Speedwell în contextul încheierii și executării contractului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, în materie de arhivare, în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv pentru gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public în cazul în care sunt solicitate date prin adrese oficiale.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Speedwell de a respecta obligațiile legale care îi revin.

 • pentru activități de marketing, în scopul comunicării unor materiale comerciale, newsletter și / sau alerte, constând în informații cu privire la ofertele de produse / servicii transmise prin poștă electronică (de ex., e-mail, sms, fax) și / sau apel telefonic cu operator uman.

Temei: Prelucrarea pentru scopurile de mai sus are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare, la momentul la care Speedwell vă oferă această opțiune. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail sau sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Formular de contact de pe Website.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul soluționării cererilor și sesizărilor care nu sunt transmise în scopurile detaliate la punctele de mai sus (adică în temeiul contractului sau al obligațiilor legale), respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Speedwell în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Speedwell pentru soluționarea diferitelor cereri și apărarea drepturilor și intereselor Speedwell.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop, în principal, nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră, însă există și situații în care refuzul furnizării datelor poate conduce la imposibilitatea realizării scopurilor menționate mai sus, inclusiv gestionarea cererilor pe care ni le transmiteți sau exercitarea drepturilor și intereselor legitime ale părților.

III.2. Dacă sunteți reprezentant persoană fizică al unui client / potențial client persoană juridică, Speedwell prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Speedwell și clientul persoană juridică

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Speedwell de a iniția și desfășura relațiile contractuale cu clienții / potențialii clienți persoane juridice. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea Speedwell de a-și desfășura activitatea. 

 • pentru activităţi de marketing, în scopul comunicării unor materiale comerciale, newsletter și / sau alerte, constând în informații cu privire la ofertele  de produse / servicii, transmise prin poștă electronică (de ex., e-mail, sms, fax) și / sau apel telefonic fără operator uman.

Temei: Prelucrarea pentru scopurile de mai sus are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare, la momentul la care Speedwell vă oferă această opțiune. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail sau sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Formular de contact de pe Website.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Speedwell în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Speedwell pentru soluționarea diferitelor cereri și apărarea drepturilor și intereselor Speedwell.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.3. Dacă sunteți reprezentant persoană fizică al unui partener contractual al Speedwell, acesta din urmă vă va prelucra datele conform mențiunilor de la punctul III.2 de mai sus.

III.4. Dacă sunteți vizitator al Website-ului, Speedwell prelucrează datele dvs. cu caracter personal astfel:

 • pentru a răspunde la solicitările dvs. făcute în urma completării Formulatului de contact de pe Website, în scopul soluționării cererilor și sesizărilor transmise, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Speedwell în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Speedwell de a soluționa și răspunde cererilor făcute de dvs., precum și apărarea drepturilor și intereselor Speedwell.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop, în principal, nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră, însă există și situații în care refuzul furnizării datelor poate conduce la imposibilitatea realizării scopurilor menționate mai sus, inclusiv gestionarea cererilor pe care ni le transmiteți sau exercitarea drepturilor și intereselor legitime ale părților.

Vă rugăm să consultați secțiunea privind utilizarea modulelor de tip cookie-uri disponibilă aici.

III.5. Dacă sunteți angajat al Speedwell, acesta din urmă va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru derularea relației de muncă, spre exemplu pentru evaluarea angajaților.

Temei: Prelucrarea datelor pentru acest scop are la bază contractul de muncă încheiat între dumneavoastră și Speedwell. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor de muncă dintre dumneavoastră și Speedwell.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Speedwell în contextul încheierii și executării contractului de muncă, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, în materie de arhivare, în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv pentru gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public în cazul în care sunt solicitate date prin adrese oficiale.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Speedwell de a respecta obligațiile legale care îi revin.

 • în scopul soluționării cererilor și sesizărilor care nu sunt transmise în scopurile detaliate la punctele de mai sus (adică în temeiul contractului sau al obligațiilor legale), respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Speedwell în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare.   

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Speedwell pentru soluționarea diferitelor cereri și apărarea drepturilor și intereselor Speedwell.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop, în principal nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră, însă există și situații în care poate conduce la imposibilitatea realizării scopurilor menționate mai sus, inclusiv gestionarea cererilor pe care ni le transmiteți sau exercitarea drepturilor și intereselor legitime ale părților.

III.6. Dacă aplicați pentru un job în cadrul Speedwell în calitate de candidat, Speedwell prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea activităților specifice de recrutare pentru anumite posturi vacante în cadrul Speedwell.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază demersurile la cererea dumneavoastră pentru încheierea unui contract. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Speedwell de a vă avea în vedere în procesul de recrutare pentru diferite posturi.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Speedwell în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Speedwell pentru soluționarea diferitelor cereri și apărarea drepturilor și intereselor Speedwell.

IV.       Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este fie necesară pentru derularea raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Speedwell, pentru conformarea cu obligațiile legale ale Speedwell, pentru soluționarea cererilor dumneavoastră sau pentru apărarea intereselor Speedwell, fie voluntară, astfel cum se menționează mai sus.

V.        Furnizarea datelor terților către Speedwell

Speedwell nu vă solicită în mod normal să furnizați date aparținând terților și în orice caz nu solicită date sensibile cu privire la aceștia. Vă rugăm să nu ne trimiteți astfel de date.

În măsura în care în contextul interacțiunii dumneavoastră cu Speedwell ne dezvăluiți date cu caracter personal aparținând unor terțe persoane (de ex., în contextul cumpărării unui produs / serviciu al Speedwell), vă obligați să informați în mod corespunzător și complet aceste persoane cu privire la dezvăluire (inclusiv cu privire la ce categorii de date dezvăluiți) și modul în care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de către Speedwell, prin punerea la dispoziție a conținutului prezentei Politici de confidențialitate.

Datele terților pe care alegeți să le furnizați vor fi prelucrate de Speedwell în temeiul interesului nostru legitim de a ne desfășura activitatea, respectiv cu scopul derulării relației contractuale cu dumneavoastră (de ex., în contextul emiterii facturii fiscale) sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale, cum ar fi cele fiscale, de arhivare sau privind protecția datelor. Categoriile de date care ar putea fi prelucrate sunt: nume, prenume, date de contact.

Prevederile detaliate în continuare cu privire la durata prelucrării, categoriile de destinatari, transferuri, procesele decizionale automatizate, drepturile în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică în mod corespunzător.

VI.        Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Speedwell va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior, pentru perioada necesară conformării cu obligaţiile legale care revin în sarcina Speedwell, inclusiv, dar fără limitare, la obligațiile legale din domeniul fiscal (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite), arhivare și din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Dacă sunteți potențial client al Speedwell, în sensul în care, între dumneavoastră și Speedwell a fost încheiat un antecontract, fără a încheia și contractul final,  Speedwell va șterge datele din cartea de identitate și va prelucra doar datele necesare pentru activități de marketing, în măsura în care v-ați furnizat acordul în acest sens.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Speedwell va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de acesta pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care alegeți să aplicați la un job în cadrul Speedwell, în calitate de candidat, Speedwell va păstra datele cu caracter personal atât cât este necesar pentru procesul de recrutare. În cazul în care nu sunteți selectat pentru poziția pentru care ați aplicat, Speedwell va prelucra datele dumneavoastră pe care le-ați furnizat pentru a vă avea în vedere pentru alte procese de recrutare, dar nu mai mult de 3 ani de la data la care ați furnizat datele.

În cazul în care sunteți reprezentant persoană fizică al unui client / potențial client persoana juridică sau al unui partener contractual, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară pentru încheierea / executarea contractului și ulterior potrivit politicilor interne și obligațiilor legale, inclusiv cele privind arhivarea.

VII.     Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Speedwell poate dezvălui datele dumneavoastră către:

 • autoritățile publice centrale / locale,
 • Parteneri contractuali, terțe persoane sau entități care sprijină Speedwell în oferirea de produse / servicii;
 • alți parteneri contractuali, inclusiv către consultanţii externi în diverse domenii precum contabilitate, juridic, fiscal;
 • terţe părţi, în legătură cu sau pe durata negocierilor care vizează o fuziune, o vânzare a activelor Speedwell, consolidarea sau restructurarea, finanţarea sau achiziționarea Speedwell sau a unei porţiuni din aceasta de către alte entităţi;
 • societățile afiliate Speedwell, mai exact societăți din grupul Speedwell;

Dezvăluirea datelor are loc în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege;
 • pentru administrarea Website-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Website-ului;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege.

VIII.   Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Speedwell pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Spațiul Economic European (“SEE”).

În situația în care Speedwell ar transfera date cu caracter personal în afara SEE, persoanele vizate ale căror date cu caracter personal fac obiectul transferului pot solicita Speedwell informații privind lista actualizată a statelor de transfer și a garanțiilor de transfer adoptate, utilizând datele de contact indicate la finalul acestui document.

IX.       Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare, conform celor descrise în acest document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, inclusiv dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Notă: Este posibil ca unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal să nu poată fi șterse, date fiind obligațiile legale sau interesul legitim de a le prelucra în continuare. Mai multe detalii privind acest subiect vă vor fi furnizate la cerere.

 • dreptul la restricționarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise către un alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Notă: Legea ne obligă să dăm curs cererii doar pentru datele prelucrate anterior în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru derularea contractului încheiat cu noi și doar dacă datele sunt prelucrate prin mijloace automate.

 • dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a vă opune prelucrărilor de date derulate pe baza interesului nostru legitim în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Notă: Legea ne obligă să dăm curs cererii doar pentru prelucrările realizate în scop de marketing direct. În celelalte cazuri, vom pune în balanță interesele noastre și respectiv situația dumneavoastră particulară pentru a lua o decizie finală. De aceea, vă rugăm să ne explicați și de ce vă opuneți prelucrării atunci când formulați cererea.

 • dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat. Ca regulă, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii luate exclusiv în baza unei prelucrări automate, dacă aceasta produce efecte legale sau vă afectează similar, într-o măsură semnificativă.

Notă: În anumite situații legea ne permite să luăm astfel de decizii atunci când avem consimțământul dumneavoastră sau dacă decizia este luată în baza executării contractului pe care îl avem încheiat cu dumneavoastră. În aceste situații, veți avea dreptul să contestați decizia, să vă exprimați punctul de vedere și să obțineți o verificare din partea unui factor uman. De asemenea, pot fi situații în care legea ne obligă să implementăm asemenea procese decizionale automatizate.

 • dreptul la retragerea consimțământului, în măsura în care prelucrăm datele pe baza consimțământului dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând;

Notă: Retragerea consimțământului va avea efect doar pentru viitor. Prelucrările efectuate în alt scop, cum ar fi executarea contractului, nu vor fi afectate de retragere.

 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați R prin cerere transmisă la adresa [email protected]

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link.

De acum înainte, The Ivy va folosi de asemenea datele dvs. personale pentru a optimiza și pentru a personaliza serviciile pe care le alegeți. Făcând clic pe „continuă” sau continuând navigarea, confirmaţi că ați citit termenii și condițiile generale modificate, precum și declarația cookie.

Tur Virtual Descarcă broşura